Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie behoren tot de ongewenste omgangsvormen op het werk. (Voor definities zie bijlage 1.)

Dagelijkse praktijk