Onkruidbestrijding door verhitting

Onkruidbestrijding door verhitting

DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW EN DIENT ALS NASLAGWERK

Tijdens het uitvoeren van onkruidbestrijding door verhitting kunnen zich verschillende gevaren voordoen, zoals contact met vuur, stoom, heet water of andere hete delen zoals leidingen, koppelingen en kappen. Naast de kans op het inademing van gassen en dampen is er mogelijk brandgevaar. De maatregelen worden hieronder beschreven.

Dagelijkse praktijk