pilleren

pilleren

Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door blootstelling aan stoffen die gebruikt worden bij het pilleren van zaden. Het coaten van zaden is beschreven onder Gewasbeschermingsmiddelen coaten.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk