Plantaardige materialen en  allergische reacties

Plantaardige materialen en  allergische reacties

Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door contact met planten (sap, steel, bladeren, bloem, stuifmeel of pollen, etc.) en zaden (bijvoorbeeld wortelzaden). Bij stuifmeel is het mogelijke gezondheidseffect op lange termijn een allergie (pollinosis). Symptomen daarbij zijn onder andere  jeuk van neus en/of ogen, niesbuien, waterige neusvloed, rode/tranende ogen. Om de kans op blootstelling te verkleinen of het verminderen van een allergieontwikkeling kunnen verschillende maatregelen worden getroffen waaronder: aanpassing van de werkzaamheden, een medewerker niet meer in het gewas laten werken, verbeterde hygiëne, voorlichting en/of het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk