Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) /Werkdruk en (on)gewenst gedrag

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) /Werkdruk en (on)gewenst gedrag

Onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verstaan werkdruk, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld en pesten.
In de werksituatie kunnen deze stress veroorzaken.
In het mechanisch loonwerk heeft men vooral te maken met werkdruk in piekperiodes, werkdruk veroorzaakt door planningsproblemen en agressie van omstanders. Ook slechte communicatie of omgangsvormen tussen leiding en medewerkers of medewerkers onderling kunnen stress veroorzaken. Risicogroepen die te maken kunnen krijgen met werkdruk en stress zijn bijvoorbeeld planners en monteurs.

Dagelijkse praktijk