Tillen bij het palletiseren

Tillen bij het palletiseren

Ongeveer de helft van het verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt de door klachten aan de rug en het bewegingsapparaat.

In de fruitteelt worden frequent kratten en dozen met fruit getild. Dit gebeurt soms in gebogen en/of gedraaide houding en regelmatig boven schouderhoogte, wat extra belastend is.

Dagelijkse praktijk