Valgevaar van vlieringen en hooizolders

Valgevaar van vlieringen en hooizolders

Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.

Dagelijkse praktijk