Valgevaar van vlieringen, hooizolders, terrassen en in mestputten

Valgevaar van vlieringen, hooizolders, terrassen en in mestputten

Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren en open zolders het risico op vallen met zich mee. Ook aanwezige mestputten kunnen valgevaar opleveren en ernstig letsel veroorzaken.

Dagelijkse praktijk