Veilig werken bij grondverzetmachines (grondwerker)

Veilig werken bij grondverzetmachines (grondwerker)

Grondverzetmachines zijn voor meer klussen inzetbaar, zoals voor het verwijderen van de deklaag, het maken van ontgravingen, het laden van vrachtwagens en dumpers, het plaatsen van buizen en dergelijke.

Risico’s voor grondwerkers die in de directe omgeving van  machines werken, zijn: geraakt worden door (onderdelen van) de machine  of bedolven raken. Zie ook Werken in putten en sleuven.

Men kan ook tijdens het werk in aanraking komen met verontreinigde grond of water, zie hiervoor Verontreinigde grond en (grond)water.
Raadpleeg bij hijswerk: Hijswerkzaamheden.

Dagelijkse praktijk