veilig werken in het Laboratorium

veilig werken in het Laboratorium

Of er gezondheidrisico’s optreden bij het werken met gevaarlijke stoffen hangt af van de schadelijkheid van een stof en de blootstelling. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen zoals: kennis van de aanwezige stoffen, registratie, ruimtelijke ventilatie en zuurkasten, transport beperken, regelmatig schoon maken en afval opruimen, jaarlijks onderhoud afzuiginstallaties en juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk