Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

motorkettingzaag veiligheid wegafzetting

Verkeer kan het werken langs de openbare, langs boswegen en langs bospaden gevaarlijke maken. Er worden bomen gerooid, bomen gesnoeid, bermen gemaaid en er worden tijdelijk in- en uitritten ingericht. Dit kan gevaar opleveren voor wie het werk uitvoert én voor de gebruiker van de openbare ruimte. Bij het treffen van maatregelen moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van de weg, de gebruiksintensiteit en de eisen van de wegbeheerder en/of de opdrachtgever. Mogelijke maatregelen zijn markeren, afzetten en afsluiten.

Dagelijkse praktijk