Veilig werken met accu’s

Veilig werken met accu’s

Bij het laden en installeren van accu’s gebeuren veel ongelukken. Bij werkzaamheden aan de elektrische installaties van auto’s en werktuigen ook. Met als mogelijke gevolgen: ernstig letsel aan ogen en huid en brandwonden.

Mogelijke oorzaken zijn:

Dagelijkse praktijk