Veilig werken met de tweewielige trekker

Veilig werken met de tweewielige trekker

foto rechts veiligheid tweewielige trekkerweb

Ondeskundig gebruik van tweewielige trekkers kan lichamelijk belasting en letsel tot gevolg hebben. Het feit dat veel werkzaamheden worden uitgevoerd op taluds, slootkanten, steile hellingen of moerassige ondergrond maakt het extra risicovol. Andere aspecten die de gezondheid kunnen schaden zijn geluid, trillingen en uitlaatgassen.

Dagelijkse praktijk