Veiligheidsinstructie bedienen volledig gesloten zaadcoatingsmachine

Veiligheidsinstructie bedienen volledig gesloten zaadcoatingsmachine

Deze instructie is bedoeld voor medewerkers die een volledig gesloten zaadcoatingsmachine bedienen.

Raadpleeg vooraf de “Algemene toelichting veiligheidsinstructies“.

De veiligheidsinstructie “bedienen volledig gesloten zaadcoatingmachine” wordt gegeven door een houder van een:

De instructeur of de werkgever van de persoon die de instructie heeft gevolgd, ondertekent en dagtekent het deelnameformulier of de presentielijst, geeft een kopie aan betrokkene en bewaart het origineel gedurende vijf jaren nadat de instructie is gegeven in verband met het toezicht. De kopie van de instructie geldt als bewijs dat de medewerker de instructie heeft gevolgd. De medewerker moet de kopie bij zich hebben of of in de buurt hebben als hij de werkzaamheden uitvoert.

Onderaan deze instructie een deelnameformulier te vinden dat geschikt is om te laten tekenen als je de instructie geeft aan een medewerker.

Toepassingsgebied

Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op het bedienen van een volledig gesloten zaadcoatingsmachine waarbij in de machine gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.
Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig. Voor alle overige werkzaamheden zoals het doseren, vullen en het schoonmaken van de apparatuur is minimaal een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of Bedrijfsvoering Gewasbescherming nodig.

Werking apparatuur

De houder van de spuitlicentie geeft ook uitleg over:

Algemene maatregelen

Gevaren voor mens, dier en milieu

Bespreek met betrokkene:

Meer info