Veiligheidsinstructie gewasbeschermingsmiddelen weefselkweeklab

Deze instructie is bedoeld voor medewerkers van een weefselkweeklaboratorium die gewasbeschermingsmiddelen bij het werk in het lab  gebruiken. Raadpleeg vooraf de “Algemene toelichting veiligheidsinstructies“.

De veiligheidsinstructie gewasbescherming weefselkweek wordt gegeven door een houder van een:

De instructeur of de werkgever van de persoon die de instructie heeft gevolgd, ondertekent en dagtekent het deelnameformulier of de presentielijst, geeft een kopie aan betrokkene en bewaart het origineel gedurende vijf jaren nadat de instructie is gegeven in verband met het toezicht. De kopie van de instructie geldt als bewijs dat de werknemer de instructie heeft gevolgd. De werknemer moet de kopie bij zich hebben of of in de buurt hebben als hij aan het werk is.

Onderaan deze instructie is een deelnameformulier te vinden dat geschikt is om te laten tekenen als je de instructie geeft aan een medewerker.

Toepassingsgebied

Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op het werken in een weefselkweeklab waarbij gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.
Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig. Voor alle overige werkzaamheden met gewasbeschermingsmiddelen is een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of Bedrijfsvoering Gewasbescherming nodig.

De houder van de spuitlicentie geeft ook uitleg over:

Algemene maatregelen

Gevaren voor mens, dier en milieu

Bespreek met betrokkene:

Meer info