Vierwielige trekkers

Vierwielige trekkers

Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een moderne trekker met veiligheidscabine zijn veilig. Risico’s ontstaan bij: het aankoppelen van werktuigen, deelname aan het verkeer en werken op taluds en hellingen.

dodehoek spiegel
Deze spiegels zorgen voor goed zicht

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk