Werken bij en langs het water

Werken bij en langs het water

Werken langs of bij het water brengt risico’s met zich mee. De medewerker kan vallen, struikelen of onwel worden en te water raken. Een machine kan kantelen of wegglijden, waardoor de chauffeur bekneld kan raken onder de machine of in het water terecht kan komen. Voor werken op het water; raadpleeg de arbocatalogus Mechanisch Loonwerk: “Werken op of aan het water”. Bij werken op hellingen en taluds; raadpleeg “Werken op taluds en hellingen”. Bij werk in de buurt van de openbare weg; raadpleeg “Werken langs de weg”.

Dagelijkse praktijk