Werken in de werkplaats

Werken in de werkplaats

In de werkplaats vinden veel verschillende werkzaamheden plaats. Ken de risico’s van de apparaten waarmee u werkt, voor uzelf en uw collega’s, en volg de veiligheidsvoorschriften op.

werkplaats orde netheid

Dagelijkse praktijk