Werken op het kasdek

Werken op het kasdek

DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW EN DIENT ALS NASLAGWERK

Bij het werken op een kasdek bestaat het gevaar om van hoogte te vallen. Maatregelen moeten altijd genomen worden bij een hoogte van 2 ½ meter of hoger. Bij risicoverhogende omstandigheden, zoals het vallen door glas, zijn maatregelen ook onder de 2 ½ meter noodzakelijk. Op het kasdek worden de volgende werkzaamheden verricht:

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk