Werken op taluds en hellingen

Werken op taluds en hellingen

werken op helling

Werken op taluds en hellingen kan risicovol zijn. Zeker als de hellingen nat of drassig zijn. Op een modderige helling met kuilen en gaten is er een kans aanwezig dat een machine kantelt of wegglijdt, en kan de chauffeur of de werknemer bekneld raken of bijvoorbeeld in het water terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan zorgen voor een scheve werkhouding. Dit kan lichamelijk belastend zijn en gezondheidsklachten veroorzaken.

Dagelijkse praktijk