Werken bij verschillende weersomstandigheden

Werken bij verschillende weersomstandigheden

Bij werkzaamheden kunnen klimaatomstandigheden zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan minder alert zijn bij warm weer, kans op blikseminslag bij onweer, het werken op hoogte bij harde wind, uitglijden bij sneeuw en gladheid. Ook het langdurig werken in een cabine zonder airco op warme zomer dagen kan voor onveilige situaties zorgen. Of werken in de felle zon, dat voor een ongezonde hoeveelheid UV straling kan zorgen als je je niet goed beschermd.

De arbowet en -regelgeving bevat geen gedetailleerde regels over werken in verschillende weersomstandigheden. In artikel 6.1 van het Arbobesluit staat slechts dat de temperatuur op de werkplek geen schade mag veroorzaken. Mocht dit toch een risico zijn, dan moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen (lid 2). Kunnen deze beschermingsmiddelen schade aan de gezondheid niet voorkomen, dan moet de werkgever de schade aan de gezondheid beperken door de duur van de arbeid in de kou te beperken of werknemers de arbeid in de kou te laten afwisselen met een tijdelijk verblijf op een plaats met een niet-schadelijke temperatuur.
Dagelijkse praktijk
  • Neem maatregelen bij warm weer (.>25 graden Celsius) zoals hieronder vermeld:
  • Voer geen hijswerkzaamheden uit bij > windkracht 6
  • Neem maatregelen bij koud weer :
  • Neem maatregelen bij onweer: