Zittend werk chauffeur

Zittend werk chauffeur

Langdurig zittend werk komt in de graasdierhouderij vooral voor bij bedrijven die hun ruwvoerwinning zelf uitvoeren. Dit is vooral belastend voor de rug en de ledematen. Trillingen en schokken zijn een belangrijke oorzaak van rugklachten. In een goede houding zijn deze beter op te vangen. Het is van belang de werkplek zo in te richten dat klachten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook is het belangrijk dat de chauffeur over een goede conditie beschikt.

Dagelijkse praktijk