Insectenbeten en stoffen van dieren die mensen ziek kunnen maken (Eikenprocessierups, zoönosen, e.d.)

Insectenbeten en stoffen van dieren die mensen ziek kunnen maken (Eikenprocessierups, zoönosen, e.d.)

Sommige ziektes kunnen overgaan van dier op mens. Deze ziektes worden zoönosen genoemd. Medewerkers in het groen kunnen gestoken of gebeten worden door een wesp, bij, hommel, teek of vleermuis. Ook kunnen ze contact hebben met de brandharen van de eikenprocessierups. Meer informatie over de eikenprocessierups vind je op De Eikenprocessierups en jouw werk! en op  Kennisplatform Processierups. Daarnaast kan er door een kleine huidverwonding een infectie ontstaan zoals tetanus en hepatitus B, door contact met dode dieren of ontlasting. Denk ook aan plaagdierwering en –bestrijding. Ratten en muizen kunnen drager zijn van besmettelijke ziekten. Speciaal risico is de ziekte van Lyme door een tekenbeet. De schadelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen variëren van licht tot ernstig. Hoewel de kans op besmetting met de vossenlintworm in Nederland nog klein is, kunnen de gevolgen groot zijn. Aandacht voor preventie van zoönosen en tijdige behandeling zijn daarom van belang. In dit stuk worden de meest voorkomende zoönosen in de hoveniersbranche vermeld.

Dagelijkse praktijk