Zwangerschap en werk

Zwangerschap en werk

Tijdens en vlak na de zwangerschap lopen vrouwen en het ongeboren kind extra risico’s. Deze risico’s kunnen onder andere samenhangen met de lichamelijke belasting en de blootstelling aan andere gevaren. De arbeidsomstandighedenwet beschouwd een medewerkster pas zwanger als zij haar zwangerschap heeft gemeld bij de werkgever. Behalve in de zwangerschap zelf kunnen arbeidsrisico’s een gevaar vormen in de préconceptiefase en in de periode van borstvoeding. Daarom is het noodzakelijk dat tijdig rekening gehouden wordt met preventieve maatregelen.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk