Algemene toelichting veiligheidsinstructies

Algemene toelichting veiligheidsinstructies

Voor een aantal eenvoudige handelingen met gewasbeschermingsmiddelen is het niet noodzakelijk om te beschikken over bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie), maar kan worden volstaan met een erkende¹ veiligheidsinstructie aan de betrokken medewerkers.

Bij welke handelingen kan worden volstaan met een veiligheidsinstructie?

Op dit moment kan bij de volgende handelingen worden volstaan met een veiligheidsinstructie:

Wie mag de instructie geven?

Deze instructie moet worden gegeven door iemand die zelf wel een bewijs van vakbekaamheid ‘Uitvoeren’ of  ‘Bedrijfsvoeren Gewasbescherming’ heeft.

Wat moet in een instructie aan de orde komen?

In een instructie moeten minimaal de volgende onderwerpen aan de orde komen:

Hoe geef ik de instructie?

Bewijs van vakbekwaamheid en geldigheid van de instructie

Veiligheidsinstructies

Bij onderstaande erkende veiligheidsinstructies zijn een powerpoint presentatie, een deelnameformulier per werknemer en/of een presentielijst voor een groep beschikbaar

¹ De veiligheidsinstructie moet erkend erkend zijn door het Bureau Erkenningen. Bovengenoemde veiligheidsinstructies zijn door het Bureau Erkenningen erkend.


Notice: Undefined index: {{ module.setup.name }} in /home/stigas/domains/stigas.nl/deployments/201907301436/web/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 59