VI03 Bestrijden aardappelopslag

VI03 Bestrijden aardappelopslag

Bestrijden aardappelopslag met handapparatuur gevuld met glyfosaat

De veiligheidsinstructie vakbekwaamheid gewasbescherming wordt gegeven door een houder van een:

De instructeur of de werkgever van de persoon die de instructie heeft gevolgd, ondertekent en dagtekent de presentielijst of het deelnameformulier, geeft een kopie aan betrokkene, en bewaart het origineel gedurende vijf jaren nadat de instructie is gegeven in verband met het toezicht. De kopie van de instructie geldt als bewijs dat de werknemer de instructie heeft gevolgd. De werknemer moet de kopie bij zich hebben of inde buurt hebben als hij bezig is met het bestrijden van aardappelopslag.

Onderaan deze instructie zijn twee documenten te vinden.
Een deelnameformulier dat geschikt is om te laten tekenen als je de instructie geeft aan individuele werknemers en een presentielijst voor als de instructie wordt gegeven aan groepen werknemers.

Toepassingsgebied

Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op het met handapparatuur (selector of onkruidstrijker) bestrijden van aardappelopslag met behulp van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat.
Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig.

Voor alle overige werkzaamheden zoals het vullen van de handapparatuur en het schoonmaken van de apparatuur is minimaal een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of bedrijfsvoering Gewasbescherming nodig.

Werking apparatuur

De houder van de spuitlicentie geeft ook uitleg over de werking van de selector of onkruidstrijker. Tijdens dit deel komt aan de orde hoe de apparatuur werkt en welke handelingen wel en niet (zoals vullen, schoonmaken en handmatig uitstrooien)  door de persoon die de instructie volgt gedaan mag worden.

Gevaren voor mens, dier en milieu

Symptomen van vergiftiging

Algemene maatregelen

EHBO maatregelen

Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling of andere onvoorziene gebeurtenissen

Hulpmiddelen


Notice: Undefined index: {{ module.setup.name }} in /home/stigas/domains/stigas.nl/deployments/201812041128/web/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 59