VI07 Stobbenbehandeling

VI07 Stobbenbehandeling

Stobbenbehandeling met handapparatuur gevuld met glyfosaat in gewassen en natuurgebieden.

De veiligheidsinstructie vakbekwaamheid gewasbescherming wordt gegeven door een houder van een:

De instructeur of de werkgever van de persoon die de instructie heeft gevolgd, ondertekent en dagtekent het deelnameformulier of de presentielijst, geeft een kopie aan betrokkene en bewaart het origineel gedurende vijf jaren nadat de instructie is gegeven in verband met het toezicht. De kopie van de instructie geldt als bewijs dat de werknemer/vrijwilliger de instructie heeft gevolgd. De werknemer/vrijwilliger moet de kopie bij zich hebben of of in de buurt hebben als hij bezig is met het behandelen van stobben.

Onderaan deze instructie zijn twee documenten te vinden.
Een deelnameformulier dat geschikt is om te laten tekenen als je de instructie geeft aan individuele werknemers en een presentielijst voor als de instructie wordt gegeven aan groepen werknemers.

Toepassingsgebied

Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op het met handapparatuur (kwast of plantenspuit) insmeren of besproeien van stobben met gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat.
Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig.

Voor alle overige werkzaamheden zoals het verdunnen van de oplossing, het vullen van de handapparatuur en het schoonmaken van de apparatuur is minimaal een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of bedrijfsvoering Gewasbescherming nodig.

Werking apparatuur

De houder van de spuitlicentie geeft ook uitleg over hoe de stobben moeten worden behandeld (bijv. om afdruipen van het middel te voorkomen). Tijdens dit deel komt aan de orde hoe de apparatuur werkt en welke handelingen wel en niet (zoals vullen en schoonmaken)  door de persoon die de instructie volgt gedaan mag worden.

Gevaren voor mens, dier en milieu

Symptomen van vergiftiging

Algemene maatregelen

EHBO maatregelen

Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling of andere onvoorziene gebeurtenissen

Hulpmiddelen


Notice: Undefined index: {{ module.setup.name }} in /home/stigas/domains/stigas.nl/deployments/201907301436/web/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 59