VI12 – Poederdoseerapparatuur met pencycuron

VI12 – Poederdoseerapparatuur met pencycuron

Veiligheidsinstructie voor het poten van aardappels met een trekker en aardappelpootmachine waarbij via poederdosseer-apparatuur middelen op basis van pencycuron (Moncereen Droogontsmetter N 9102) worden toegediend tegen Rhizoctonia.

De veiligheidsinstructie vakbekwaamheid gewasbescherming wordt gegeven door een houder van een:

De instructeur of de werkgever van de persoon die de instructie heeft gevolgd, ondertekent en dagtekent het deelnameformulier van de veiligheidsinstructie, geeft een kopie aan betrokkene, en bewaart het origineel gedurende vijf jaren nadat de instructie is gegeven in verband met het toezicht. De kopie van de instructie geldt als bewijs dat de werknemer de instructie heeft gevolgd. De werknemer moet de kopie bij zich hebben als hij aardappelen poot met Moncereen.

Toepassingsgebied

Deze erkende veiligheidsinstructie is alleen van toepassing op het automatisch toedienen van Moncereen Droogontsmetter N 9102 met poederdoseerapparatuur. Deze veiligheidsinstructie is vijf jaar geldig.

Voor alle overige werkzaamheden zoals het vullen van de poederdoseerapparatuur, het handmatig uitstrooien van Moncereen Droogontsmetter en het schoonmaken van de apparatuur is minimaal een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren of bedrijfsvoering Gewasbescherming nodig.

Werking apparatuur

De houder van de spuitlicentie geeft ook uitleg over de werking van de automatische poederdoseerapparatuur. Tijdens dit deel komt aan de orde hoe de apparatuur werkt en welke handelingen wel en niet (zoals vullen, schoonmaken en handmatig uitstrooien)  door de persoon die de instructie volgt gedaan mag worden.

Gevaren voor mens, dier en milieu

Volgens het veiligheidsinformatieblad zijn er geen bijzondere gevaren voor mensen en milieu bekend als er gewerkt wordt volgens de gebruiksaanwijzingen op het etiket van het middel.

Symptomen van vergiftiging

Symptomen van vergiftiging zijn niet beschreven.

Algemene maatregelen

EHBO maatregelen

Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling of andere onvoorziene gebeurtenissen

Hulpmiddelen


Notice: Undefined index: {{ module.setup.name }} in /home/stigas/domains/stigas.nl/deployments/201812041128/web/wp-content/plugins/mw-modules/MWModules.php on line 59