Alleen werken

Alleen werken

Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start.  Om risico’s te beperken kunnen verschillende maatregelen worden getroffen, zoals het uitvoeren van een “RI&E Alleen werken” en op basis daarvan maatregelen nemen.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk