Graven bij kabels, leidingen en buizen

Graven bij kabels, leidingen en buizen

Graafwerkzaamheden kunnen kabels, leidingen en buizen in de grond beschadigen. Dit kan een gevaarlijke situatie opleveren voor de machinist, de grondwerker en de directe omgeving. In de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION), ook wel de Grondroerdersregeling genoemd, zijn verplichte regels opgenomen om graafschade te voorkomen.

Dagelijkse praktijk
  • Werk volgens de 6 Graafcoderegels:
  • Overig