Lawaai

Lawaai

Bij het werken met of bij machines kan de norm voor schadelijk geluid, (80 dB(A)) overschreden worden. Afhankelijk van het aantal decibels, de toonhoogte en de blootstellingsduur kan daardoor blijvende gehoorschade optreden. Deze gehoorschade is blijvend, het gehoor herstelt zich niet. Een te hoog geluidsniveau leidt niet alleen tot schade aan het gehoor, maar heeft ook effect op het functioneren van werknemers, zoals vermoeidheid, verminderde concentratie,  stress en het niet meer waarnemen van signalen. Naast schadelijk geluid kan geluid ook hinderlijk zijn. Hinderlijk geluid valt buiten de scoop van onderstaande beschrijving.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk