Re-entry

Re-entry

Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan doordat medewerkers met gewasbeschermingsmiddelen in contact komen na herbetreding (re-entry) van een behandelde kas. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen nog enige tijd (dagen, enkele weken) achterblijven op het gewas, op de grond of in de kas. De mogelijke gezondheidseffecten kunnen variëren van directe effecten tot effecten op de lange termijn. Welke effecten kunnen optreden hangt af van de toegepaste middelen en de dosis waaraan men is blootgesteld geweest.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk