Tillen en dragen, duwen en trekken

Tillen en dragen, duwen en trekken

Fysieke belasting als gevolg van tillen, dragen, duwen en trekken komt in het werk voor bij werkzaamheden zoals:

Het beheersen van fysiek werk kan er voor zorgen dat mensen door minder klachten en minder slijtage beter inzetbaar blijven.

Dagelijkse praktijk