Tillen en dragen, Duwen en trekken

Lichamelijke klachten kunnen o.a. ontstaan door te zware belasting of te veel kracht moeten zetten. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen zoals goede organisatie werkzaamheden, werkplek juist inrichten, hulpmiddelen verstrekken en gebruiken, juiste werkwijze hanteren.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk