Veilig werken met de motorkettingzaag

Veilig werken met de motorkettingzaag

foto rechts motorkettingzaag

Werken met een motorkettingzaag brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. De zaag draait snel en het hout kan zich onvoorspelbaar gedragen. Denk aan plotseling vallende takken of bomen, splijtende stammen, opverende takken en wegdraaiende bomen. Daarnaast kan er blootstelling plaatsvinden aan:  lawaai,  trillingen, schadelijke stoffen zoals o.a. uitlaatgassen en stof.

Voor lichamelijke belasting en de motorkettingzaag, ga naar Lichamelijke belasting bij de motorkettingzaag.

Dagelijkse praktijk